Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Velkommen til Malernes Fagforening Øst/Vest​

tlf. 8613 2100​

           

Bliv medlem i gruppen

G-dage 1. juli 2017

G-dage

Din arbejdsgiver har pligt til at betale arbejdsgivergodtgørelse (G-dage), hvis du bliver afskediget, eller hjemsendt.

Hvis du bliver afskediget eller hjemsendt eller lignende, skal din arbejdsgiver betale G-dage.

Arbejdsgiveren skal betale de første 2 ledighedsdage - dog højst 16 dage per kalenderår.

For at du kan få godtgørelsen, er det en betingelse, at du inden for de sidste fire uger har haft minimum 74 arbejdstimer. Du skal også være tilmeldt som ledig på jobnet.dk.

G-dage trækkes fra dine dagpenge

G-dage for en hel ledig dag er på 849 kroner. En hel ledig dag er defineret som mere end fire timers ledighed. Hvis du er ledig i fire timer eller derunder, skal arbejdsgiveren betale 425 kroner for en halv g-dag.

Når du har ret til godtgørelse fra din arbejdsgiver, skal det trækkes fra i dine dagpenge. Det betyder, at hvis du har ret til godtgørelse for en hel dag, bliver der trukket 7,4 timer i dine dagpenge. Har du kun ret til en halv godtgørelse, er fradraget på 3,7 timer.

Få den rette betaling

Det er vigtigt, at du sørger for at få udbetalt godtgørelsen fra din arbejdsgiver, fordi a-kassen har pligt til at trække timerne fra i dine dagpenge, uanset om du får godtgørelsen udbetalt eller ej.

Hvis du er i tvivl om, hvor meget godtgørelse, du skal have udbetalt, skal du kontakte din afdeling som vil hjælpe dig med at udregne godtgørelsen og kræve godtgørelsen betalt.

Her er du ikke berettiget til G-dage

En arbejdsgiver skal ikke betale for G-dage til dig, når

  • du inden ansættelsens ophør afslår et skriftligt tilbud om fortsat beskæftigelse svarende til overenskomstmæssige løn- og ansættelsesvilkår hos samme arbejdsgiver.
  • arbejdsgiveren er ude af stand til at betale på grund af konkurs eller betalingsstandsning.
  • afskedigelsen/arbejdsophøret væsentligst skyldes dig.
  • arbejdsophøret skyldes strejke eller lockout på virksomheden, eller hvis arbejdsophøret er nødvendigt på grund af strejke eller lockout på en anden virksomhed.
  • arbejdsophøret skyldes force majeure.
  • du er fuldt beskæftiget hos en anden arbejdsgiver på G-dagene.
  • du i tilslutning til ansættelsens ophør får sygedagpenge eller holder ferie på G-dagene.
  • du er tjenestemand og overgår til rådighedsløn.
  • du har været i beskæftigelse med offentligt tilskud til lønnen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

​Malernes Fagforening Øst / Vest

CVR: 39757915

Rymarken 4, 1 sal
8210 Aarhus V