Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Velkommen til Malernes Fagforening Øst/Vest​

tlf. 8613 2100​

           

Bliv medlem i gruppen

Ekstra ordinær generalforsamling Torsdag den 22. marts 2018 kl.15.00

Rymarken 4, 1 sal, 8210 Aarhus V

1. Valg af dirigent

2. Vedtægtsændringer

3. Eventuel

Malernes Fagforening Øst / Vest

Generalforsamling afholdes mandag d. 12. marts 2018 kl. 18.00

Rymarken 4, 1 sal. 8210 Aarhus V

Vi starter kl. 17.00 med middag

Dagsorden:
1.​Valg af dirigent
2.​Valg af stemmetællingsudvalg
3.​Protokol fra generalforsamling d. 5. april 2017
4.​Beretninger
5.​Regnskab til orientering
6.​Indkomne forslag
7.​Valg af bestyrelse, herunder også valg af delegerede til
Malerforbundets kongres 2018

​Formand Kim Dyrberg, genopstiller

              Bestyrelsesmedlem Peter Munk-Hansen, genopstiller

              Bestyrelsesmedlem Thomas Isaksen, genopstiller

              Bestyrelsesmedlem Anette Holmstad, genopstiller 

​              Suppleant 1.

              Suppleant 2.

         8.​Bevillinger

         9.Eventuelt

Forslag til dagsordenens punkt 6, skal indgives skriftligt til bestyrelsen (kontoret) senest 7 dage før generalforsamlingen. Protokol fra ordinær generalforsamling den 5. april 2017, ligger til gennemsyn på afdelingens kontorer 7 dage før generalforsamlingen.

Af hensyn til traktementet bedes tilmelding foretaget til kontoret senest

mandag den 5. marts 2018 på tlf. 8613 2100 eller mail oestvest@maler.dk.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ekstra ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2018 kl.15.00

Rymarken 4, 1 sal, 8210 Aarhus V

1. Valg af dirigent

2. Vedtægtsændringer

3. Eventuelt​

​Malernes Fagforening Øst / Vest

CVR: 39757915

Rymarken 4, 1 sal
8210 Aarhus V