Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Velkommen til Malernes Fagforening Øst/Vest​

tlf. 8613 2100​

           

Bliv medlem i gruppen

Maler- kurser/efteruddannelse​

Alt tilmelding til efteruddanelseskurserne samt spørgsmål skal ske direkte til skolerne.

Link til MALERSKOLERNE I VORES OMRÅDE

Efteruddannelse​

Hvorfor efteruddanne sig?

I de kommende år er der brug for endnu flere dygtigere malere - og du skal selvfølgelig være svenden, der kan flytte malerfaget.

Din arbejdsgiver kan supplere dine 2 ugers selvvalgt efteruddannelse med yderligere kursusdage.

Nye materialer, teknikker og arbejdsopgaver skal kunne løftes - derfor skal din uddannelse vedligeholdes. Malere indgår i et stadig tættere samarbejde med andre håndværkere, rådgivere og kunder, som stiller større krav til vores evne til at kommunikere, dokumentere og samarbejde.

Midt i alle forandringerne kan du måske ønske at friske din viden op for at søge nye udfordringer, uddannelse eller jobmuligheder.

Derfor har vi sikret dig efteruddannelsesret med vores overenskomst.

Ledige har efter særlige regler ret til efteruddannelse gennem Byggefagenes Arbejdsløshedskasse.

Hvor finder jeg mit kursus/uddannelse?

Efter- og videreuddannelse er blevet digital, men du vil altid kunne hente rådgivning i din fagforening.

Kurserne annonceres følgende steder:

www.ebai.dk

www.efteruddannelse.dk

www.vuc.dk

www.veu-center.dk

www.malkom.dk​

MALERFAGETS VIRKSOMHEDSRETTEDE LINJEUDDANNELSE

Linjeuddannelsen - et nyt tilbud til bygningsmalerfaget i Region Midt og Region Nord.

For alle bygningsmalere med et svendebrev, er det nu muligt at gennemføre en målrettet videregående uddannelse.

Uddannelsen foregår på de 6 skoler, der er vist i menuen til højre.

At uddannelsen er virksomhedrettet, betyder at kursusindholdet tager udgangspunkt i en moderne malervirksomheds behov,

indenfor de tre linjer, som uddannelsen er sammensat af:

Æstetisk Linje - Teknisk linje - Virksomhedslinjen

link: Linjeuddannelsen​

Efteruddannelse - sådan

Medarbejdere, som er dækket af en overenskomst mellem Malerforbundet og henholdsvis Danske Malermestre og Foreningen af Auto- og Industrilakerere kan lære nyt og samtidigt få betalt fuld løn og få dækket deltagergebyret til kurset/uddannelsen. Det gælder også for medarbejdere i kooperative malervirksomheder og i virksomheder med tiltrædelsesoverenskomst.

HVEM?

- vognmalerne, bygningsmalere, skilteteknikker, servicemedarbejder samt elever kan deltage.

HVORFOR?

Ved overenskomstfornyelsen i 2007 blev overenskomstparterne enige om at støtte virksomhedernes engagement i medarbejdernes efter- og videreuddannelse ved at oprette en kompetence-udviklingsfond. Den er nu oprettet under navnet Malkom.

Virksomhederne bidrager kollektivt til fonden og kan efterfølgende søge om tilskud til medarbejderens løn og deltagerbetaling.

HVOR MEGET?

Medarbejderen får sin fulde løn under sin efteruddannelse.

Virksomheden kan efter kursusafviklingen ansøge om og få dækket lønomkostningerne med

op til 150 kr. i timen plus betalt deltagergebyr.

Skolen sørger for logi, kost og transport - Malkom refunderer ikke eventuelle ekstraomkostninger.

HVOR LÆNGE?

Overenskomsten giver alle ret til 2 ugers selvvalgt efteruddannelse om året

- vognmalerne, bygningsmalere, skilteteknikker, servicemedarbejder samt elever.

HVORDAN?

Det er virksomheden, der administrativt håndterer ordningen og søger om penge fra fonden - så medarbejderen skal henvende sig til sin arbejdsgiver og aftale sin efteruddannelse.

Medarbejderen tilmelder sig kurset hos udbyderen.

Virksomheden ansøger Malkom om tilskud online, når medarbejderen har deltaget i kurset. Ansøgningsblanket udfyldes direkte på http://www.malkom.dk/

Virksomheden modtager tilskuddet fra Malkom, der fordeler pengene efter "først til mølle" princippet.

HVAD?

Der gives tilskud til både selvvalgt og virksomhedsrekvirerede efteruddannelse-AMU-kurser indenfor malerbranchens kompetenceområde.

Man kan finde kurserne på http://www.ebai.dk/ eller ved at henvende sig til skolen og de lokale organisationer.

Udover de malerfaglige kurser gives der støtte til kurser indenfor eksempelvis ledelse, samarbejde, forhandling, konfliktløsning, kvalitetssikring og udvidet arbejdsmiljø mm.​

​Malernes Fagforening Øst / Vest

CVR: 39757915

Rymarken 4, 1 sal
8210 Aarhus V