Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Velkommen til Malernes Fagforening Øst/Vest​

tlf. 8613 2100​

           

Bliv medlem i gruppen

Er Du OK?​

Er du OK?​

Rigtige overenskomster er forudsætningen for, at den enkelte lønmodtager oplever tryghed og sikkerhed i hverdagen - på arbejdspladsen - såvel som i familien.

Rigtige overenskomster sikrer stabilitet både i den enkelte lønmodtagers - og i samfundets økonomi.

Derfor ønsker vi, at flere danskere bakker op om overenskomsterne og fagforeningen.

De rigtige overenskomster sikrer lønnen, den ekstra ferie, bedre pensioner, løn under barsel, uddannelse og meget mere.

I gode tider får alle, der arbejder på en virksomhed med overenskomst, en rimelig del af overskuddet. I krisetider er medarbejderne sikret mod fuldstændig urimelige nedskæringer.

Sådan har det været gennem mange år. Sådan skal det gerne fortsætte.​

Men desværre kender alt for få fordelene ved de rigtige overenskomster.

Syv ud af ti lønmodtagere tror, at politikerne på Christiansborg fastsætter mindstelønnen gennem lovgivning. Kun 50 % af LO's egne medlemmer er klar over, at det er deres fagforening, som sikrer en rigtig overenskomst - og dermed deres løn.

Derfor skal vi sammen fortælle, at den enkelte lønmodtager selv har ansvar for overenskomsten.​

De rigtige overenskomster er ikke kommet af sig selv. De overlever heller ikke af sig selv. Kun engagerede tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter på arbejdspladserne og medlemmerne i fagforeningen kan udvikle overenskomsterne og sikre, at den enkelte lønmodtager faktisk får den løn og de muligheder, som overenskomsterne giver mulighed for.​

Der er 3 gode grunde til, at flere malere skal have rigtige overenskomster og være med i den rigtige fagforening:

  • Jo flere malere, der er omfattet af overenskomsten for faget og branchen, jo stærkere står den enkelte
  • Når overenskomsten omfatter mange virksomheder i malerbranchen, sikrer det fair konkurrence for den enkelte arbejdsgiver og lønmodtager
  • Kun gennem Malerforbundet har den enkelte malersvend og malerlærling indflydelse på sin overenskomst

For at udbrede kendskabet til de rigtige overenskomster sætter Malerforbundet og LO en stor oplysningsindsats i gang. Den skal minde os alle om, hvor vigtige de rigtige overenskomster er for alle danske lønmodtagere.

Vi vil sætte lighedstegn mellem at være "OK" og være dækket af en rigtig overenskomst.

Vi vil udfordre de danske lønmodtagere til at tænke over, om de er dækket af en rigtig overenskomst. Vi vil møde dem med spørgsmålet "Er du OK?". Det vil ske på gader og stræder, i medierne og på arbejdspladserne.

Spørgsmålene skal sætte tankerne i gang. Har jeg ordentlige forhold på mit arbejde? Hvor kommer min løn og mine arbejdsvilkår fra? Hvem kan hjælpe mig med at sikre dem?

Værdien af de rigtige overenskomster og fagforeningerne bag dem skal med andre ord stå tydeligere for lønmodtagerne.

Målet er at komme i dialog med de 20-40 årige og fortælle dem om rigtige overenskomster og rigtige fagforeninger.

Hele LO-fagbevægelsen og FTF står bag oplysningsindsatsen. Forbundene, fagforeningerne, tillidsvalgte og LO-sektionerne er en del af den løbende udvikling af indsatsen, og alle vil byde ind med nye ideer og tilpasse indsatsen lige præcis efter egne behov.

Vi vil gerne sammen med dig være med til at sikre, at det med at arbejde i malerfaget er lig med at man er OK - på arbejdet og i fritiden - også i fremtiden.

Læs mere om OK kampagnen her og deltag evt. i konkurrencen

FACEBOOK​

Ingen rigtig fagforening – ingen rigtig overenskomst - Ingen rigtig overenskomst – ingen rigtig fagforening​

​Malernes Fagforening Øst / Vest

CVR: 39757915

Rymarken 4, 1 sal
8210 Aarhus V