Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Velkommen til Malernes Fagforening Øst/Vest​

tlf. 8613 2100​

           

Bliv medlem i gruppen

Kørselsgodtgørelse 2019

Kørselsgodtgørelse: Pr. 1. Januar 2019

Udover 12 km. 3,56 kr. pr. km. (mindst 15 kr. pr. dag) 

​Kørsel mellem flere arbejdspladser betales det faktiske km. antal.

(Skattefri til og med 20.000 km. Pr. år derefter kr. 3,56 pr. km) 

(Skattefri for kørsel ud over 20.000 km årligt kr. 1,98 pr. km)

Forbrugt tid "siddepenge": Udover 12 km. 2,56 pr. km.

(mester stiller bil til rådighed)

Dette er et forenklet overblik, skal du have alle detaljer med, skal du se i overenskomsten  /  med Danske Malermestre §4 side 10

Pr. 1. januar 2019

Udover 12 km. 3,56 kr. pr. km.

Forbrugt tid "siddepenge": Udover 12 km. 2,56 pr. km

Kørsel i firmabil: Pr. 1. Januar 2019

Møder du på værkstedet til arbejdstids start,

skal du have timebetaling, for at køre ud på arbejdspladsen.

(Arbejdstiden starter og slutter på værkstedet)

Møder du på værkstedet før arbejdstids start, og køre ud på

arbejdspladsen i din "fritid"

skal du have betaling for forbrugt tid "siddepenge" 2,56 kr. pr. km.

(Arbejdstid starter og slutter på arbejdspladsen)

Såfremt der mellem arbejdsgiver og medarbejder træffes aftale om,

at arbejdsgiveren stiller fri bil til rådighed eller medarbejderen bliver transporteret

på arbejdsgiverens foranledning, bortfalder kørselsgodtgørelsen.

Dog betales der for forbrugt tid "siddepenge" kr. 2,56 pr. km.​

Forlanger arbejdsgiver at du skal møde på værkstedet

for at tage firmabilen med ud på arbejdspladsen,

så er det på værkstedet at arbejdstiden starter og slutter.​

Forbrugt tid "siddepenge": Udover 12 km. 2,56 pr. km.

Kørsel i egen bil: Pr. 1. Januar 2019

Møder du på værkstedet til arbejdstids start,

skal du have timebetaling, for at køre ud på arbejdspladsen,

og 3,56 kr. pr. km. for det faktiske antal km.

Møder du på arbejdspladsen til arbejdstids start

skal du have km. betaling for kørslen til og fra arbejde,

for det antal km. ligger ud over 12 km hver vej.

Bliver du fra arbejdspladsen sendt hen på en anden

arbejdsplads, skal du have km. betaling for det faktiske

antal km. og timebetaling for forbrugt tid "siddepenge".

Se også overenskomstens §4 "Zonegrænser side 10

3,56 kr. pr. km. for det faktiske antal km.

​Kørepenge er skattefrie.

Kørsel for forbrugt "siddepenge" er skattepligtige og du skal have feriepenge, sh-penge og pension af beløbet.

Men husk, når du kører i din egen bil ud på arbejdspladsen, er du ikke pligtig til at have materialer og kolleger med i din bil. Du har pligt til at medbringe dig selv og en spartel ud til arbejdsstedet og ikke mere.

​Malernes Fagforening Øst / Vest

CVR: 39757915

Rymarken 4, 1 sal
8210 Aarhus V