Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Velkommen til Malernes Fagforening Øst/Vest​

tlf. 8613 2100​

           

Bliv medlem i gruppen

Kontingent pr. 1. januar 2018

2018

2018

KONTINGENT TYPE​

KONTINGENTSATSER​

​UDEN GRUPPELIV

MED GRUPPELIV​

O

Fagforening

516,-

531,-

A

Fagforening og A-kasse

1019,-

1034,-

A

Fagforening, A-Kasse og efterløn

1521,-

1536,-

L

Lærling

103,-

118,-

L0 SKP

SKP elever

30,-

45,-

Frivillig Gruppelivsordning

Du har muligheden for at vælge gruppelivsordningen fra, hvis du ikke ønsker den. Kontingent andelen til Gruppeliv udgør 15,- kr. Gruppeliv dækker, hvis du dør inden du når pensionsalderen og indeholder også en børnesum. Hvis du vil vælge gruppelivsordningen fra, skal du rette henvendelse til afdelingen. Du vil så modtage en fravalgserklæring, som skal underskrives og sendes til os. Du kan ikke indtræde i ordningen igen.

Nedsat kontingent

Du kan søge nedsat kontingent i følgende tilfælde:

  • Medlemmer under uddannelse, såfremt ydelsen er under dagpengesatsen
  • Hvis du er syg og ikke kan opnå højeste sygedagpengesats
  • Hvis du aftjener værnepligt/er militærnægter
  • Hvis du holder orlov for egen regning
  • Hvis du er på kontanthjælp.

  • Hvis du er på barsel-, fædre eller forældreorlov

Forholdet skal være af mindst 3 måneders varighed, for at man kan søge nedsat kontingent.

Grundlæggende:

Der ydes ikke kontingentnedsættelse til medlemmer der har en ydelse, der svarer til den individuelle dagpengesats.

Enhver ansøgning skal påføres en start- og slut dato, og der skal medsendes dokumentaion. Kan slutdato ikke oplyses, yders der højst kontingentnedsættelse for et halvt år ad gangen.

Barsel:

Der kan søges om nedsat kontingent fra første dag i barselsperioden. Nedsat kontingent bevilges dog først, når godtgørelsen efter gældende overenskomst ophører. ( danske malermestre §15 - dansk byggeri § - foreningen af auto & industrilakerer §14 )

Det er dog en forudsætning, at den samlede barselsperiopde er over 3 måneder.

Hvis du ansøger om nedsat kontingent kan du kontakte os i afdelingen eller HER, og vi vil være behjælplig med at sende et ansøgningsskema til dig.

Vedlæg gerne dokumentation for forholdet ved indsendelsen. 

Medlemskab som pensionist 2018

Der opkræves et årligt beløb på 600,- kr af de medlemmer som er på pension.

​Malernes Fagforening Øst / Vest

CVR: 39757915

Rymarken 4, 1 sal
8210 Aarhus V