Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Velkommen til Malernes Fagforening Øst/Vest​

tlf. 8613 2100​

           

Bliv medlem i gruppen

Ret til Efteruddannelse - med fuld løn

(11. februar 2013 14:00)​

​Efteruddannelse - sådanMedarbejdere, som er dækket af en overenskomst mellem Malerforbundet og henholdsvis Danske Malermestre og Foreningen af Auto- og Industrilakerere kan lære nyt og samtidigt få betalt fuld løn og få dækket deltagergebyret til kurset/uddannelsen. Det gælder også for medarbejdere i kooperative malervirksomheder og i virksomheder med tiltrædelsesoverenskomst.

HVEM?
- vognmalerne, bygningsmalere, skilteteknikker, servicemedarbejder samt elever kan deltage.

HVORFOR?
Ved overenskomstfornyelsen i 2007 blev overenskomstparterne enige om at støtte virksomhedernes engagement i medarbejdernes efter- og videreuddannelse ved at oprette en kompetence-udviklingsfond. Den er nu oprettet under navnet Malkom.
Virksomhederne bidrager kollektivt til fonden og kan efterfølgende søge om tilskud til medarbejderens løn og deltagerbetaling.

HVOR MEGET?
Medarbejderen får sin fulde løn under sin efteruddannelse.
Virksomheden kan efter kursusafviklingen ansøge om og få dækket lønomkostningerne med

op til 150 kr. i timen plus betalt deltagergebyr.
Skolen sørger for logi, kost og transport - Malkom refunderer ikke eventuelle ekstraomkostninger.

HVOR LÆNGE?
Overenskomsten giver alle ret til 2 ugers selvvalgt efteruddannelse om året
- vognmalerne, bygningsmalere, skilteteknikker, servicemedarbejder samt elever.

HVORDAN?
Det er virksomheden, der administrativt håndterer ordningen og søger om penge fra fonden - så medarbejderen skal henvende sig til sin arbejdsgiver og aftale sin efteruddannelse.
Medarbejderen tilmelder sig kurset hos udbyderen.
Virksomheden ansøger Malkom om tilskud online, når medarbejderen har deltaget i kurset. Ansøgningsblanket udfyldes direkte på http://www.malkom.dk/
Virksomheden modtager tilskuddet fra Malkom, der fordeler pengene efter "først til mølle" princippet.

HVAD?
Der gives tilskud til både selvvalgt og virksomhedsrekvirerede efteruddannelse-AMU-kurser indenfor malerbranchens kompetenceområde.
Man kan finde kurserne på http://www.ebai.dk/ eller ved at henvende sig til skolen og de lokale organisationer.

Udover de malerfaglige kurser gives der støtte til kurser indenfor eksempelvis ledelse, samarbejde, forhandling, konfliktløsning, kvalitetssikring og udvidet arbejdsmiljø mm.​

​Malernes Fagforening Øst / Vest

CVR: 39757915

Rymarken 4, 1 sal
8210 Aarhus V